Strategi    
Al udvikling består i at vikle sig ud af det,
man har viklet sig ind i
 
Business support  
Business support
Strategi
Kontakt
Co-operation
 

 

ANALYSE

Enhver ny tur starter altid med at man fastsætter sin nuværende position, uanset om vi skal til svigermor eller til månen eller for den sags skyld bare vil være verdens bedste. Da Columbus troede han ramte Indien men kun var kommet til Amerika, gik der lang tid inden han opdagede fejlen, fordi han kun havde tiden som pejlesnor. Det er derfor vigtigt at vi har mere end en pejlesnor for at finde ud af hvor vi er; en GPS bruger også altid flere satellitter til at bestemme vores nuværende position.
Hvis vi som virksomhed gerne vil flytte os, er vi nødt til at finde ud af hvor vi er lige nu, og ikke kun ved at forstå vores kunder og vores produkter, men i ligeså høj grad ved at forstå vores styrker og svagheder. De markedsmæssige muligheder og begrænsninger der er, hvad påvirker os internt og eksternt og ikke mindst vores egne og vores medarbejderes personlige muligheder og begrænsninger.

co-operations løsning…
… er en kvantitativ analyse af virksomheden, bestående af en økonomisk analyse af udviklingen gennem de seneste 3-5 år, samt en kvalitativ analyse bestående af individuelle samtaler med både dig og dine medarbejdere. Målet er at få forankret en forståelse af virksomhedens nuværende situation, med fokus på ledelsens og medarbejdernes opfattelse af virksomheden og dens placering i markedet. Understøttet af en analyse af den økonomiske udvikling fordelt på forskellige segmenter og forskellige nøgletal over tid.
Analysen afsluttes med en workshop med deltagelse af samtlige medarbejdere, og hvor resultatet præsenteres.

Kontakt Per Lindegaard hos co-operation og aftal et gratis og uforpligtende møde, hvor vi sammen kan diskutere de udfordringer du har nu, og de planer du har for fremtiden.