VÆRDIER

Mine forretningsværdier er baseret på åbenhed og tilliden til det enkelte menneske, og så lidt for at tjene penge:

Ærlig og åben dialog
Udvikling skabes via samarbejde
Det jeg gør, skal skabe merværdi
Inspirerede mennesker fremmer succes
Ny viden skaber vækst

 

Jeg har siden 2007 arbejdet med og rådgivet ejerledere af små og mellemstore virksomheder og derigennem opnået et stort kendskab ikke alene til de ledelsesmæssige udfordringer i står overfor,men i lige så høj grad de personlige tanker i gør jer, som følge af at jeres virksomheder i høj grad er identificeret ved jer selv. Det arbejde har givet mig en stor indsigt i de problemer i står overfor og hvilke mulige løsninger der kan findes. Min egen personlige erfaring kommer fra lederjobs i internationale virksomheder som Sandoz, ITW Construction Products og APV Products, hvor jeg har været en del af ledelsen med ansvaret for områder som økonomi, IT, HR og Supply Chain. Jeg har derfor selv stået i situationer hvor strategier skullt laves, mål skulle opstilles og realiserbare handlingsplaner skulle defineres, samtidig med at jeg ofte har haft ansvaret for at sikre et ledelsesmæssigt rapporteringssystem, der har kunnet skabe sammenhængen mellem tallene og forretningen.

Af uddannelse er jeg cand.merc i regnskabsvæsen og økonomistyring og er tilknyttet SDU som ekstern lektor og har undervist i både økonomisk styring, supply chain management og strategiske kort. Jeg er akkrediteret Executive Associate i Instituttet for Independent Business, som har udviklet Business Support Programmet der er specifikt målrettet til ejerlederne af de små og mellemstore virksomheder. Læs mere om IIB her

Per Lindegaard
     

MISSION

Min mission er enkel, og går simpelt ud på at rådgive andre virksomheder til at udvikle sig.


 
 FILOSOFI

Min ledelses filosofi er meget enkel og bygger på to grundprincipper:
fokus og ansvarlighed, baseret på følgende nøgleord:

80/20; vi skal koncentrere os om det der giver mest værdi.
Segmentering; for at forstå hele forretningen, er vi nødt til af forstå de
enkelte dele som forretningen er sammensat af.
Simplificering; det vi gør, skal vi gøre enkelt – og rigtigt.
Decentralisering; uddelegering af ansvar og beslutningskompetence.
Enhver beslutning har en konsekvens; når vi træffer et valg, vælger vi samtidig noget andet fra.

 

Strategi
Business support
Analyse
Kontakt

co-operation
Albanigade 7-2  •   5000 Odense C   •   tlf. +45 2336 7040   •   pli@co-operation.dk