Strategi    
Strategi er ikke noget vi har –
det er noget vi gør
 
Business support  
Business support
Analyse
Kontakt
Co-operation
 

 

STRATEGI I ØJENHØJDE

Enhver virksomhed er startet op på en idé – oftest en god idé - men som tiden går og virksomheden vokser
sig større fortaber den oprindelige idé sig. Samtidig sker der det, at det vi stræbte efter, da vi startede,
ikke længere er så synligt i hverdagen. Vores virksomhed er blevet en blanding af alt muligt, baseret på de muligheder der er dukket op undervejs, og vi har mistet overblikket. Hvorfor er vi her? Hvad er det vi vil? Hvorfor arbejder organisationen ikke i samme retning som mig? Hvor bliver udviklingen af?
Det og mange flere er spørgsmål, vi ofte stiller os selv, alt sammen som følge af at vi har mistet overblikket.

co-operations løsning…
…er en facilitering af en strategi proces – Strategi i øjenhøjde - hvor jeg vil guide dig, dine medarbejdere og evt. din bestyrelse igennem et forløb, hvor jeres nuværende situation vil blive afdækket, de værdier der er vigtige for jer vil blive beskrevet og virksomhedens mission og vision vil blive (re-) defineret. I den sidste del af processen vil vi sammen definere de vigtigste indsatsområder, og opstille de nødvendige handlingsplaner der skal være med til at sikre, at de mål vi har opstillet realiseres.

Kontakt Per Lindegaard hos co-operation og aftal et gratis og uforpligtende møde, hvor vi sammen kan diskutere de udfordringer du har nu, og de planer du har for fremtiden.